DTK Eşbaşkanları: Yargılamalar Kürt siyasetine kumpastır

img

DİYABAKIR - DTK’ye yönelik operasyon, baskın, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, 801 delege listesinin yasa dışı örgüt listesi haline getirildiğini belirterek, yargılamaların Kürt siyasetine ve demokratik kurumlarına kurulan en büyük kumpas olduğunu söyledi. 

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, DTK’ye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. “DTK yargılanmaları acilen durdurulmalı ve kongremiz demokratik faaliyetlerine devam etmelidir!” başlıklı açıklama şöyle: 
 
EV BASKINI, GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR
 
Tüm kamuoyunun bildiği gibi kurumumuza ve delegelerimize yönelik faşizm uygulaması hukuksuz, kuralsız ve ahlaksız bir şekilde sürüyor. Yetmiş yaşındaki anneler, kadınlar, akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar, gazeteciler, gençler, ekolojistler ve toplumda ciddi karşılığı olan birçok kesim kongremizin çalışmalarına katıldığı için, katkı sunduğu için ya da delege veya yönetimde yer aldığı için faşizan bir şekilde evleri basılıyor, gözaltına alınıyor, darp ediliyor ve tutuklanıyor. Birçok insanımız kongremizin çalışmalarından dolayı hukuksuz yollarla yargılanıyor. 12 Eylül Evren faşizmini aratmayan uygulamalarla karşı karşıya olduğumuzu tüm kamuoyu ve halkımız yakından tanıklık etmektedir.
 
Kongremiz 2016 darbe girişiminden sonra 9 Ekim 2018 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde hukuksuz bir şekilde basıldı. Son baskın sonrasında kurumumuzun kapısı ‘keyfi’ olarak mühürlendi. Böylece kongremize yapılan bu baskınların temel amacının kurumumuzun mühürlenerek çalışmalarının engellenmesine ve nihai olarak tamamen faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik olduğu anlaşıldı.
 
BASKINLAR HUKUK DIŞI
 
Bu baskınların ikisi de hukuk dışı bir şekilde yapılmıştır. Bu baskınlarda kriminal bir hava yaratılarak kongremize ait tabelalara, kongreyi temsil eden sembolik araç-gereç ve delege listemize el konuldu. Suç unsuru haline getirilmeye çalışılan kurum tabelamızın bile sökülmesi, AKP’nin ne kadar aciz durumda olduğunu gösteren emarelerdir. Her iki baskında da arama yapılırken ne avukatlarımız ne eş başkanlarımız çağrılmamıştır. Bu durum başlı başına bir hukuksuzluktur. 
 
DELEGE LİSTESİ
 
Delege listemiz gözaltı listesine dönüştürüldü. Önceki baskınlarda alınan 801 delegenin olduğu delege listemiz, yasa dışı örgüt listesi haline getirildi. 9.10.2018 baskınında kurumumuzdan aldıkları delege listemizle iki yıldır operasyonlar yapılıyor. Bu son baskında da eski ve yeni delege listelerimize el konuldu. Demokratik bir kongrenin delege listesinin operasyon listesine dönüştürülmesi, 2015 sonrası yaşadığımız faşizmin en somut göstergesidir. Genel kurulumuza ‘KONUK’ olarak katılanların evleri bile basıldı ve DTK genel kurulunun ‘KONUK’ kartı suç delili olarak tutanaklara geçti. Naziler gibi iki yıldır kongremizin delege listesi ile tüm illere operasyonlar yapılıyor. Bundan daha büyük bir utanç olamaz.
 
EN BÜYÜK KUMPAS
 
DTK yargılanmaları 2016’dan sonra AKP’nin demokratik Kürt siyasetine ve demokratik kurumlarına kurduğu en büyük kumpastır. Cemaat nasıl ki 2009’dan sonra ‘AKP içinde’ hegemonyasını güçlendirmek için KCK operasyonları ile demokratik Kürt siyasetini tasfiye etmeye çalıştıysa şimdi de ‘AKP devlet içinde’ hegemonyasını güçlendirmek ve kendisini yeniden devlete kabul ettirmek için DTK yargılamalarını başlattı. Bu yargılamalar demokratik siyaseti tasfiye etmek için gündelik siyasette AKP’nin işine yarayan yeni ve içi boş bir kumpas davası olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini ve bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bilindiği gibi DTK yargılanmaları cemaatin savcıları ve hakimleri tarafından başlatılmış fakat AKP yargısı ve kurmayları tarafından güncellenerek işlevsel hale getirilmiştir. Bu dava tüm ahlaksızlığıyla devam etmektedir. Bu bakımdan ‘DTK KUMPAS DAVASI’ Cemaatin ve AKP’nin hala işbirliği içinde olduklarının da en büyük kanıtıdır. Kürtlerin demokratik taleplerini kabul etmemek için parti-cemaat ortaklığıyla Kürt düşmanlığı yeniden güncellenmektedir. Bu açıdan AKP, terör örgütü olarak ilan ettiği cemaatin belgelerine dayanarak yaptığı tüm işler kendi çıkardıkları yasalar esas alındığında bile suçtur, suça ortak olmaktır.
 
KAMUOYUNUN BİLMESİ GEREKEN HAKİKATLER
 
Biz bu açıklamada DTK’yi yeniden tarif etme gereği duymuyoruz. Birazcık siyasal alt yapısı olan her insan, DTK’nin ne olduğunu, ne yaptığını, nasıl çalıştığını çok iyi bilir. Dolayısıyla körler ve sağırları oynamamın miadı dolmuştur. Fakat birkaç hatırlatma da bulunmayı bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu nedenle halklarımızın ve tüm kamuoyunun bilmesi gereken hakikatler var.
 
DTK neredeyse tüm demokratik Kürt kurumlarının ve halkın temsilcilerinin seçilerek yer aldığı temsiliyeti geniş demokratik bir organdır. Her ne kadar yasa dışılık atfedilse de yasalarla kurtulmuş onlarca kurumun delegeleriyle temsil edilmektedir. Ayrıca 13 yıldır tüm çalışmalarını kamuoyuna açık bir şekilde yapan, ulusal ve uluslararası kesimlerce çok iyi bilinen ve tanınan, binlerce insanın ziyaret ettiği ve bildiği, devletin resmî yasal organı TBMM tarafından tanınan ve Anayasa gibi temel konularda fikirlerine resmi belgelerle başvurularak yasaya ortak edilen, demokrasi ve barış yoluyla Kürt meselesini çözmeyi hedefleyen ve demokratik bir toplum içinde yaşamayı arzu eden bir kongredir. Bu hakikati hiçbir baskı, operasyon, tuzak, kumpas, manipülasyon ve politik oyun bozamaz. Tüm bunları bilen dönemin devlet bürokratlarının ve kimi kesimlerin sessizliği faşizme teslim olmaktan kaynaklanmaktadır. Ancak bizler bu faşizme teslim olmadan doğru bildiğimiz ve haklı olduğumuza inandığımız yoldan şaşmadık. Çünkü savunduğumuz değerlerin evrensel, meşru, demokratik, barışçıl ve tüm halkları bağlayan değerler olduğundan hiçbir zaman kuşkumuz olmadı. Yerel ve evrensel hakları referans alarak yola çıktığımız ilk günden beri haklılığımızı ve yasallığımızı ‘ayrımcı, tekçi ve ırkçı’ yasalardan değil ‘ortak değerlerimizin ve ortak tarihimizin’ oluşturduğu makul tarihten ve insan olarak, toplum olarak doğuştan kazandığımız ‘doğal hukuktan’ almaktayız. 
 
AKP’YE ÇAĞRI
 
AKP bu değerlerimizi ve hukukumuzu yasa dışı ilan ederek binlerce insanı yargılamaya kalkıştı ve dilinden düşürmedikleri bin yıllık kardeşlik dediği Malazgirt ve sonrasını yargılama ve tartışma konusu haline getirdi. Bu açıdan AKP sadece kendini kurtarmak adına riskli alanlara el atarak yeni bir Kürt-Türk savaşı başlatma gayreti içindedir. Bizim açımızdan belki de en tehlikeli durum bu noktada başlamaktadır. Bu bakımdan ‘DTK yargılanmaları’ bizim açımızdan Türk ve Kürt halklarının tüm ortak değerlerinin topluca yargılanmasıdır. AKP’ye çağrımız şudur: Kürtlere ve demokratik kurumlara saldırdıkça kaybediyorsunuz. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kongremizin mühürlenmesi Kürt halkının iradesinin mühürlenmesidir. Onun için eğer Kürt halkı ile birlikte yaşamaya bu ülkenin sorumluluğunu üstlenen iktidardaki partisi olarak küçücük bir niyetiniz varsa, bir an önce o mührü kaldırır ve faşizan uygulamalarınızdan vazgeçersiniz.
 
YARGILAMALAR TUZAKTIR
 
Tüm halklarımızın şunu iyi bilmesini istiyoruz: Demokratik Toplum Kongresi’nin mühürlenmesi siyaseten, hukuken ve ahlaken yanlış bir uygulamadır. Bu mühür politik ve kültürel olarak Türkiye’de yaşayan Kürt ve Türk halklarının şahsında tüm halklarımızın ortak yaşamına kast eden bir amaca hizmet etmektedir. Hukuki olarak meşruluğu, ahlaki olarak karşılığı yoktur. DTK yargılanmaları tamamen hukuk dışı olup halklarımız ve değerlerimiz arasına kurulmuş büyük bir tuzaktır. DTK’nin yargılanması ve kapısına mühür vurulması demokrasinin yargılanması ve askıya alınması anlamına geldiği gibi halkların, inançların, dillerin ve kültürlerin tüm farklılıkları ile bir arada yaşamına yarar değil zarar vermektedir. Barışı değil savaşı beslemekte, halklar arası öfke ve nefreti körüklemektedir. Dolayısıyla bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve kurumumuz yeniden faaliyetlerine devam etmelidir. Bu açıdan kongremizin kapatılmasına yönelik hukuki yollardan itirazlarımızı en yakın zamanda yapacağız. Bu açıdan başta halklarımız olmak üzere barıştan, demokrasiden, ortak yaşamdan yana olan herkesi kongremizin yeniden açılması için dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber ortak yaşam alanlarımızdan biri olan kongremizi geçici olan iktidarların menfaatlerine alet etmesine izin vermeyelim.
 
KÜRTLERE ÇAĞRI
 
Kürt halkına çağrımız şudur: Bu saldırı bütün ulusal değerlerimize yapılan bir saldırıdır. Gelin, Kürdün özgürlüğüne el koyan ve nefessiz bırakmak isteyen bu saldırılar karşısında ulusal birliğimizi daha da güçlendirelim. Baskılara ve faşizme karşı omuz omuza verip onurlu bir yaşamı halkımıza armağan edelim. Binlerce insanımız bu kumpas davasından hukuksuz bir şekilde yargılanmaktadır. Tüm hukukçulara ve insan hakları temsilcilerine çağrımız DTK davalarına girip bu hukuksuzluğu bir an önce engellemeleri yönündedir. Hukukçuları DTK davalarında AKP’nin Kürt siyasetine kurduğu tuzakları deşifre etmeye çağırıyor ve yargılanan insanları savunarak bu hukuksuzluğun karşısında durmaya çağırıyoruz.
 
Demokratik Toplum Kongresi aynı zamanda bir sivil toplum kurumudur ve sivil toplumun gelişimini demokratik toplumun ön koşulu olarak kabul eder. DTK’nin mühürlenmesi tüm sivil toplum kuruluşlarının mühürlenmesi ile eş değerdir. STK ve demokratik kitle örgütlerini kongremizin yeniden faaliyetlerine devam etmesi için dayanışmaya davet ediyoruz.
 
Bunların dışında tüm demokratik siyasi partileri, sendikaları, kadın ve ekoloji örgütlerini, emek hareketlerini kongremiz ile dayanışmaya çağırıyoruz. 
 
YARGILAMALAR DURDURULMALI
 
Son olarak tüm kamuoyuna çağrımız şudur: DTK yargılanmaları bir an önce durdurulmalıdır. Kongremiz şahsında tüm demokratik kurumlarımız üzerindeki baskılara son verilmeli ve kongremiz faaliyetlerine devam etmelidir. En son gözaltına alınan başta 70 yaşındaki barış annesi Makbule ana olmak üzere tüm kadınlar, diğer tüm siyasetçi, belediye başkanı, sendika ve oda yöneticileri ve sivil aktivistler derhal serbest bırakılmalıdır. Tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu bu demokratik ve meşru taleplerimiz etrafında kongremiz ile dayanışma içinde olmaya ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”
 

Diğer başlıklar

20:14 Kovid-19 nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti
20:03 Diyarbakır’da gözaltındaki kadınlardan 4’ü serbest
19:53 Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pedal çevirdiler
19:45 CHP’li Karaca: Rize'deki selde ölen Havva Tüysüz 10 saat yardım bekledi
19:37 Kemalbay: Çiftçiler Urfa'dan uzaklaştırılsın diye herşey yapılıyor
19:17 Jandarma komutanı çocuk istismarını savundu
19:10 Gazeteci Güney ve kadınlar gözaltına alındıktan sonra ‘tanık’ dinlendi
19:04 Demirtaş hakkındaki yargı sürecinin araştırılması önergesi reddedildi
18:08 Gazeteci Deniz Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası
18:01 Kadınlar Timtik ve Ünsal için Adalet Bakanlığı’na faks gönderdi
17:51 3 çocuğunu Kürt mücadelesinde kaybeden Sultan Yaşar yaşamını yitirdi
17:31 Şırnak'taki istismar Meclis gündemine taşındı
17:28 Mardin ve Şırnak istismara karşı sokakta
17:17 HDP'liler tarlada çapa yaptı
17:07 HDP’li kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin hedef alınmasına karşı açıklama yaptı
17:01 Van Gölü'nden çıkarılan cenaze sayısı 40'a yükseldi
16:59 ‘Eskiden bağımsızlık sorunu vardı şimdi yargı yok’
16:59 Habur’da araç geçişleri durdu
16:52 İdam edilen siyasi tutukluların cenazeleri teslim edilmiyor
16:39 Asker koyun otlatan çocuğu sırtından vurdu
16:16 'Güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok
15:48 Midyat Cezaevi'nde Kovid-19 endişesi
15:45 Birleşik Metal-İş: Açlık sınırı 17 yılda 5.3 kat arttı
15:40 Hasta tutuklu Başaran’ın babası: Oğlumdan haber alamıyorum
15:31 10 Ekim Davası’nda karar: Firariler bakanlığa sorulacak
15:21 AİHM insan hakları savunucularına baskı yapan Azerbaycan'ı mahkum etti
15:12 Nurcan Arslan davası ertelendi
15:06 Kalker ocağına karşı nöbet sürüyor
15:02 Beşiri’de intihar iddiası
14:53 Basın Özgürlüğü Ödülü Fatih Polat'a verildi
14:50 İHD'den cezaevi raporu
14:36 ‘Özel endüstriyel alan’ kararının iptali için başvuru
14:26 Elektrikleri kesilen çiftçiler İpekyolu’nu trafiğe kapattı
13:56 Dersim’de kadınlara hakaret eden 3 polis ve imam açığa alındı
13:54 Gözaltındaki 25 kadının ifade işlemlerine başlandı
13:47 CHP çoklu baronun iptali için AYM’ye başvurdu
13:45 Hayat pahalılığına karşı açıklama polis tarafından engellendi
13:39 10 Ekim Davası: Firari sanık Balı nerede?
13:33 DTSO Keçi Burcu’nu kültür sanat merkezine dönüştürecek
13:32 'Sözleşmeden çıkmak şiddet faillerine teşfiktir'
13:19 Avukatlardan İmralı için yeni başvuru
13:13 Kuzenlere yönelik cinsel istismar davasında tanıklar dinlendi
13:10 'Susmak yok, direnişin kendisiyiz'
12:59 Diyarbakır’daki ‘barış’ buluşmasına çağrı
12:50 Loç Vadisi'ne yapılmak istenen HES'e Danıştay’dan ret
12:49 Temelli: DEDAŞ AKP'nin tarım fotoğrafıdır
12:03 Sakarya patlaması paylaşımına soruşturma
11:59 Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yeniden başladı
11:54 Ayasofya için iş birliği protokolü imzalandı
11:41 CHP 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali için AYM’ye başvuruyor
11:37 TJA’lı kadınlar: Susmayacağız, hesap soracağız
11:06 Açlık grevini parka taşıdı: İntiharın eşiğine geldik
10:58 Mahmur Kampı 1 yıldır ambargo altında
10:57 Güney'in gözaltına alınmasına tepki: Biat etmeyen gazeteciler hedefte
10:39 HDP Kadın Meclisi'nden milletvekili Mensur Işık açıklaması
10:36 75 yaşındaki Demir: Gözaltında su dahi vermediler
09:53 HDP’li vekil hakkında 'uzaklaştırma' kararı
09:49 'Af düzenlemesi gündemde oldukça Şırnak benzeri olaylarda artış olacak'
09:37 Yakılmak istenen HDP ilçe örgütünün kapısına bayrak astılar
09:27 ‘Taş ocağı yapılmasına izin vermeyeceğiz’
09:05 Karadeniz’deki felaketlerin nedeni ekolojik yıkım
09:04 Havai fişek fabrikasına helalleşerek gidiyorlardı
09:03 DEDAŞ bölgeyi susuzluğa mahkum ediyor
09:02 Ölüm orucunda olan Ünsal’dan eşine: Bu son görüşmemiz olabilir
09:01 Günlerdir çamur dolu çadırlarda uyuyorlar
09:00 16 TEMMUZ 2020 GÜNDEMİ
08:15 Pervari’de çatışma: 2 polis yaşamını yitirdi
07:01 Van'da keşif uçağı düştü: 2’si pilot 7 polis yaşamını yitirdi
15/07/2020
21:37 Cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş tutuklandı
21:27 Şırnak'ta istismar tepkisi dinmiyor
20:50 Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 419’a yükseldi
19:41 Cudi’de helikopter hareketliliği
19:24 Kaftancıoğlu’ndan göndermeli 15 Temmuz paylaşımı
19:00 Çiftçiler elektrik kesintisine karşı yol kapattı
18:36 Batan teknede bir mültecinin daha cenazesine ulaşıldı
18:04 HDP Antep İl Örgütü’nden gözaltılara tepki
17:10 Valilikten cinsel saldırıya ilişkin ‘aşırı alkol’ açıklaması
17:09 Cinsel saldırıyla suçlanan askerden ‘meslek ve alkol’ savunması
16:47 Batan teknede 3 mültecinin cenazesine ulaşıldı
16:29 Cinsel saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
16:28 Batman'da polis şiddeti
16:10 DBP Mîr Celadet Alî Bedîrxan’ı andı
16:07 Eğitim Sen: Özel okullardaki yetersiz denetimler mağduriyete yol açıyor
15:56 Davutoğlu: İktidar darbeci unsurlarla kol kola girmiştir
15:32 #susmaşırnak için 34 bin paylaşım
15:30 İfadeye çağrılan Aklime Hanas gözaltına alındı
15:29 KKP: Kürdistan’ın direnen kadınları iktidarın hedefinde
15:25 Urfa’da 'Emek buluşması'
15:06 Bastonla adliyeye getirilen Demir serbest bırakıldı
14:36 Şırnak Baro Başkanı Elçi: Cinsel taciz faili uzman çavuş cezasız kalmamalı
14:14 Kılıçdaroğlu: FETÖ'ye göz yumanları unutmayacağız
13:51 Hakkında gözaltı kararı verilen vekil istifa etti
13:48 Tesise giden yollar kapatıldı
13:44 Erdoğan: Türkiye sürecin merkezinde yer alıyor
13:37 Şırnak'ta bir uzman çavuş kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu
13:36 HDP’den 'Kürt Düşmanlığı' raporu
13:31 HDP’den ‘Demokrasi Buluşması’na katılım çağrısı
13:01 23 kadın 2 gündür gözaltında
12:54 KESK: Askeri ve siyasi darbelere hayır
12:40 Belediyeye oto lastiği almak kayyım atama gerekçeleri arasında!